Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02210

Miti (Palupera) kruusamaardla Miti kruusakarjääri mäeeraldisel keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Valga maakond
0557 - Otepää vald, Valga maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
19.07.2010
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
aktsiaselts KIIRKANDUR
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Miti küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ain Põldvere KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 10 5 3839 13 19072010 288173 675 KB Algatamise otsus 19.07.2010 16.08.2022
Miti KMH programm 1.0 MB Programm 16.08.2022
Miti KMH programmi protokoll 66 KB Programm 16.08.2022
Vastus Margus Lepiku Valga maavanem kirj 68 KB Programm 16.08.2022
Vastus Merike Alepi kirjale 114 KB Programm 16.08.2022
Vastus Valjo Masso kirjale 139 KB Programm 16.08.2022
PVV 6 7 6390 2 07032011 452455 78 KB Programmi otsus 07.03.2011 16.08.2022
MITI KMH ARUANNE 2012 lisadeta 12.4 MB Aruanne 16.08.2022
MITI KMH ARUANNE 2012 21.0 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 7 6390 13 26042012 774445 495 KB Aruande otsus 26.04.2012 16.08.2022