Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01812

Helmi-Aakre liivamaardla Helmi-Aakre VI kruusakarjääris kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Valga maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
11.07.2012
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
KIVIKANDUR OÜ
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Rebaste küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ain Põldvere KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 10 5 3652 12 11072012 823296 478 KB Algatamise otsus 11.07.2012 16.08.2022
PVV 6 7 3652 21 03052013 1025602 804 KB Programmi otsus 03.05.2013 16.08.2022
HELMI AAKRE VI KARJAARI KMH ARUANNE lisadeta 7.9 MB Aruanne 16.08.2022
HELMI AAKRE VI KARJAARI KMH ARUANNE 23.9 MB Aruanne 16.08.2022
HELMI AAKRE VI KMH PROGRAMM 5.0 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 7 13365 8 04112014 1363448 260 KB Aruande otsus 04.11.2014 16.08.2022