Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01912

Võrumaal Rõuge vallasTaudsa külas Püssapalu maardlast taotletavatest mäeeraldistest "Nogopalu VI karjäär" ja "Nogopalu VII karjäär" kaevandamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
0698 - Rõuge vald, Võru maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
12.03.2012
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Aktsiaselts Eesti Teed
OÜ Aigren
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Taudsa küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Andres Kask KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Jan Johanson KMH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 10 5 33824 4 13032012 741680 488 KB Algatamise otsus 12.03.2012 16.08.2022
PVV 10 5 44798 5 12032012 740278 499 KB Algatamise otsus 12.03.2012 16.08.2022
PVV 10 5 33824 12 25092012 871067 483 KB Programmi otsus 25.09.2012 16.08.2022
KMH aruanne lk 1 75 5.1 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne 5.4 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 7 33824 21 20052013 1035271 810 KB Aruande otsus 20.05.2013 16.08.2022
PVV 6 7 33824 22 20052013 1035272 807 KB Aruande otsus 20.05.2013 16.08.2022