Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02310

Victory Real Estate OÜ poolt rajatava naftasaaduste jäätmete käitluskompleksi keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Keemiatööstus
Victory Real Estate OÜ põhitegevusaladeks on ohtlike jäätmete kogumine ja ohtlike jäätmete töötlus ning kõrvaldus. Eesmärgiks on ettevõtte poolt kavandatava jäätmete käitluskompleksi rajamisega Kohtla-Järve linna Järve linnaossa seonduva võimaliku keskkonnamõju hindamine. Käitluskompleks on ette nähtud jäätmete vastuvõtuks ja nende töötlemiseks tehnoloogilistel seadmetel puhaste naftaproduktide saamiseks.
Ida-Viru maakond
0321 - Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
16.06.2010
Kaalutletud
2.6 - keemiatööstus
Osaühing Victory Real Estate
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakond
Keskkonnaameti Viru regioon
Järve linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Valdo Liblik KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kaiu Maalma KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Elga Rull KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Margus Pensa KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Programm 1.3 MB Programm 02.03.2023
KMH programmi heakskiitmine 310 KB Programmi otsus 02.06.2011 16.08.2022
VREOU 2011 lopp 7.7 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 49458 26 02022012 715693 202 KB Aruande otsus 02.02.2012 16.08.2022