Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03511

Kaska-Luiga talu keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
0284 - Kanepi vald, Põlva maakond
Määratud, puudutatud 23 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-119096

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
11.11.2011
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
KASKA-LUIGA TALU
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Põlgaste küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 6 7 34120 1 11112011 624485 479 KB Algatamise otsus 11.11.2011 16.08.2022
Kaska KMH programm 24 7 12 2.2 MB Programm 16.08.2022
PVV 6 7 15879 5 03092012 854339 483 KB Programmi otsus 03.09.2012 16.08.2022
KMH aruanne Kaska 01 05 13 10.2 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 7 6229 7 18072013 1076001 561 KB Aruande otsus 18.07.2013 16.08.2022