Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03611

Jaani maardlas kavandatavates kruusakarjäärides (Jaani II, Jaani III, Jaanikivi, Palometsa) kaevandamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Võru maakond
0917 - Võru vald, Võru maakond
Määratud, puudutatud 29 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109973

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Aulis Saarnits
14.03.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
AS Kagu Teed
METSATERVENDUSE OSAÜHING
Tarmo Kasak
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Umbsaare ja Palometsa küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ain Põldvere KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 10 5 451 4 14032011 456338 82 KB Algatamise otsus 14.03.2011 16.08.2022
PVV 10 5 2076 9 19112012 909160 543 KB Algatamise otsus 14.03.2011 16.08.2022
PVV 6 7 11514 11 04112013 1138465 803 KB Programmi otsus 04.11.2013 16.08.2022
JAANI MAARDLA KARJAARIDE KMH ARUANNE lisadeta 6.0 MB Aruanne 16.08.2022
JAANI MAARDLA KMH PROGRAMM 2.7 MB Aruanne 16.08.2022
JAANI MAARDLA KARJAARIDE KMH ARUANNE 9.9 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 7 20490 5 27112014 1380179 266 KB Aruande otsus 27.11.2014 16.08.2022