Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02713

Ühinenud Farmid AS Anne veisefarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Põllumajandus ja vesiviljelus
Võrumaal Antsla vallas Anne külas Anne veisefarmi rekonstrueerimine ja laiendamine.
Võru maakond
0142 - Antsla vald, Võru maakond
Määratud, puudutatud 20 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
12.06.2013
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Ühinenud Farmid AS
Antsla Vallavalitsus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Anne küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Uhinenud Farmid AS KMH programm alkranel 08 08 13 1.5 MB Programm 16.08.2022
PVV 6 7 17696 4 13082013 1089548 804 KB Programmi otsus 13.08.2013 16.08.2022