Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03711

Võrumaal Rõuge vallas Püssapalu kruusamaardlas Utessuu, Rasva ja Taudsa külas asunud mäeeraldisest Nogopalu karjäär kaevandamise lõpetamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Võru maakond
0698 - Rõuge vald, Võru maakond
Määratud, puudutatud 12 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
25.10.2011
Kohustuslik
1.29 - pealmaakaevandamisega rikutud maa korrastamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal, allmaakaevandamisega või turba mehhaniseeritud kaevandamisega rikutud maa korrastamine
Maanteeameti Lõuna regioon
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Rasva küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Andres Kask KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Rein Ramst KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 10 1 20370 4 14102011 605873 73 KB Algatamise otsus 25.10.2011 16.08.2022
PVV 6 7 9595 8 14062013 1055012 805 KB Programmi otsus 14.06.2013 16.08.2022
KMH aruanne ptk 1 13 3.5 MB Aruanne 16.08.2022
KMH programm 1.5 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne 5.1 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 7 9595 19 09122013 1160247 841 KB Aruande otsus 09.12.2013 16.08.2022