Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00706

Kentsi paisjärve saneerimise eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on tervendada olemasoleva Kentsi paisjärve ökoloogilist seisundit. Tagada Kavilda jõe ja paisjärve vee ning selle ökosüsteemi hea seisund tulevikus. Teiseks eesmärgiks on korrastada veehoidla kaldapiirkond ja luua soodsamad võimalused sotsiaalmajanduslikuks arenguks selles piirkonnas.
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 40 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-111738

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
01.08.2006
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Konguta Vallavalitsus
Konguta Vallavalitsus
Loodushoiu Ühing LUTRA
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Annikoru küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Konguta paisjarve isikuandmeteta 21.6 MB Aruanne 16.08.2022