Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01206

Raudsepa vesiveski vee erikasutuse jätkamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Võru maakond
0698 - Rõuge vald, Võru maakond
Määratud, puudutatud 7 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
01.06.2006
Kohustuslik
1.21 - tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine
Kaugu veski OÜ
Keskkonnaamet
Arvo Järvet
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Kaugu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Järvet KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH programmi heakskiitmine 106 KB Programmi otsus 21.02.2007 16.08.2022
Raudsepa Vesiveski aruanne 27 06 2011 7.3 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 808 KB Aruande otsus 14.07.2011 16.08.2022