Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02410

Punni Agro OÜ Kõnnu seafarmi rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
0708 - Räpina vald, Põlva maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
02.03.2010
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Punni Agro OÜ
Räpina Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Kõnnu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
K6nnu KMH programm ELLE 250810 elektr 828 KB Programm 16.08.2022
PVV 6 7 33904 2 28092010 331447 795 KB Programmi otsus 28.09.2010 16.08.2022
PVV 6 7 15 22734 14 03122015 1632349 48 KB Aruande otsus 03.12.2015 21.10.2022