Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02109

AS Ekseko Säkna seafarmi rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
0622 - Põlva vald, Põlva maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-119183

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Karine Vest
22.06.2009
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Aktsiaselts Ekseko
Mooste Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Säkna küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 6 7 25975 3 16092009 97336 71 KB Programmi otsus 16.09.2009 16.08.2022
Sakna KMH aruanne ELLE 010410 3.5 MB Aruanne 16.08.2022
SAKNA KMH programm 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 7 32701 8 22042010 228793 69 KB Aruande otsus 22.04.2010 16.08.2022