Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02209

Kanepi Põllumajandusliku OÜ Vapa farmi ümberehitamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
0284 - Kanepi vald, Põlva maakond
Määratud, puudutatud 19 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-120385

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
10.08.2009
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
EKSO FARM OÜ
Kanepi Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Piigandi ja Erastvere külad

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 6 7 24371 8 08122009 140779 64 KB Programmi otsus 08.12.2009 16.08.2022
Vapa farmi KMH aruanne ELLE 061210 2.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 Heitkoguste arvutamise metoodika logodega 355 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 Heitkoguste arvutamise metoodika 140 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 Hajumiskaardid 3.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 1 ametlikudteadaanded KMH 78 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 2 Teade KOIT 370 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 4 Kiri huvigruppidele 319 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 5 Avalikud kohad 30 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 6 Tulbakuulutus 461 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 3 Vapa farmi KSH aruande avaliku arutelu slaidid TP 221110 249 KB Aruanne 16.08.2022
Lisade loetelu 34 KB Aruanne 16.08.2022
Vapa farmi umberehitamise Keskonnamoju Hindamise Programmi avalikustamise protokoll 20 KB Aruanne 16.08.2022
KMH programm 4.1 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 7 24371 14 18012011 418678 494 KB Aruande otsus 18.01.2011 16.08.2022