Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02012

Pärnumaal Halinga vallas Eense sigalakompleksi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Pärnumaal Halinga vallas asuva olemasoleva Eense sigalakompleksi laiendamine ja rekonstrueerimine. Kavandatavaks tegevuseks on Eense sigalakompleksi täielik rekonstrueerimine. Rekonstrueeritud kompleksis saab olema kohti 7 064 loomale: 150 kohta imetavatele emistele, 550 kohta vaba- ja tiinetele emistele, 90 kohta nooremistele, 3 388 kohta nuumikutele ja kesikutele, 2 880 kohta võõrdepõrsastele ja 6 kuldikohta
Pärnu maakond
0638 - Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
21.08.2012
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Aktsiaselts Vahenurme Agro
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Eense küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tõnn Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PV 6 10 7916 4 21082012 847347 503 KB Algatamise otsus 21.08.2012 16.08.2022
Eense sigalakompleksi KMH programm 1.8 MB Programm 09.02.2023
PV 6 7 4348 9 19092014 1333514 363 KB Programmi otsus 19.09.2014 16.08.2022
Eense sigalakompleksi KMH aruanne lisadeta 4.9 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 7 6821 6 16092015 1575084 46 KB Aruande otsus 16.09.2015 16.08.2022