Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03811

Sürgavere Põllumajandusühistu keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
0615 - Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 26 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
14.07.2011
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Sürgavere Põllumajandusühistu
Keskkonnaamet
OÜ KB Environ
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Sürgavere

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kalev Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PV 6 10 15939 4 14072011 550319 497 KB Algatamise otsus 14.07.2011 16.08.2022
SurgavereKMHprogramm kinnitamiseksLisa1 256 KB Programm 16.08.2022
PV 6 7 3180 5 29032012 754175 500 KB Programmi otsus 29.03.2012 16.08.2022
Syrgavere KMH aruanne heakskiidetud 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
Syrgavere aruanne 7.5 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 7 3180 10 04072012 819641 513 KB Aruande otsus 04.07.2012 16.08.2022