Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02112

MTÜ Kivilõppe Puhkekeskuse suplusala ja paadikanali projekteerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Viljandi maakond
0899 - Viljandi vald, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
18.12.2012
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Mittetulundusühing KIVILÕPPE PUHKEKESKUS
Tarvastu Vallavalitsus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Kivilõppe küla. Menetlus hääbus enne heakskiitmiseks esitamist

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Veljo Kabin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Randla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tauno Jürgenstein KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PV 6 7 9581 3 17072013 1074897 513 KB Programmi otsus 17.07.2013 16.08.2022
Kiviloppe KMH aruanne 20.10.14 alkranel 16.9 MB Aruanne 04.10.2022
Kiviloppe Natura eelhindamine 2.3 MB Aruanne 04.10.2022