Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02208

Articer OÜ Sindi kalakasvatuse vee erikasutusloa muutmise ja jätkamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatava tegevuse eesmärk on Sindi linnas Kalamaja tee 1 ja 3 kinnistutel Articer OÜ-le kuuluva kalakasvatuse laiendamine, veekasutus pinnaveehaardest ja puhastatud heitvee juhtimine Pärnu jõkke. OÜ Articer kavandab kalakasvatuse laiendamist juurdekasvuga kuni 55 tonni siiga aastas. Kalakasvatusele väljastati 1. juunil 2006. aastal väljastatud vee erikasutusluba (L.VK.PM54070)
Pärnu maakond
0809 - Tori vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
29.07.2008
Kaalutletud
2.18 - vee erikasutus
Articer OÜ
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Sindi linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Katrin Ritso KSH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Ave Uudmäe KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 306 KB Algatamise otsus 29.07.2008 16.08.2022
Sindi KMH programm ELLE 051110 56 KB Programm 16.08.2022
2010 11 05 Seadmete nimekiri eesti keeles 12 KB Programm 16.08.2022
2010 11 05 Sindi projekti seletuskiri 167 KB Programm 16.08.2022
PV 6 7 26896 7 12112010 371384 287 KB Programmi otsus 12.11.2010 16.08.2022
Sindi KMH aruanne ELLE 170311 3.6 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 7 26896 12 20042011 493460 500 KB Aruande otsus 20.04.2011 16.08.2022