Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00806

Eesti Värava ja Praaga kanalite süvendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Tegevuse eesmärgiks on ohutu laevaliikluse tagamine Peipsi järve laevakanalites. Keskkonnamõju hindamist teostatakse süvendustööde teostamise ja süvendustööde käigus eemaldatud pinnase kaadamise vee erikasutusloa saamiseks ning süvendustööde käigus eemaldatava pinnase ladustamise jäätmeloa saamiseks.
Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 68 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
21.01.2006
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Veeteede Amet
Tartumaa KKT
TÜ Eesti Mereinstituut
Keskkonnaministeerium
Tartumaa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ahto Järvik KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Helle Mäemets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Külli Kangur KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Ei
Kaarel Orviku KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Väino Vaino KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Andres Kuresoo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
doc01248820180927151307 10000213 1 2.4 MB Programm 16.08.2022
Varavate progr heakskiit 885 KB Programmi otsus 11.01.2007 16.08.2022
eesti varavate KMH aruanne 5.3 MB Aruanne 16.08.2022
Eesti varavate eelprojekt 10.6 MB Aruanne 16.08.2022
Valla muudatuse kooskolastus 623 KB Aruanne 16.08.2022
Ladestusala - uus tehnoloogia 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
ekspertarvamus muudatuse kohta 1.8 MB Aruanne 16.08.2022
vallakooskolastus 360 KB Aruanne 16.08.2022
Varavate heakskiit 1.1 MB Aruande otsus 10.04.2007 16.08.2022