Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02309

OÜ Atria Farmid Savikoti seafarmi rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
0899 - Viljandi vald, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 13 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
16.02.2009
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Atria Farmid OÜ
Pärsti Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Savikoti küla Menetlus hääbus

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Jah Jah Ei
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Ei Jah Ei
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Anne Mändmets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
savikoti KMH programm ELLE 160710 1.3 MB Programm 16.08.2022
PV 6 7 3363 8 16072010 287779 226 KB Programmi otsus 16.07.2010 16.08.2022