Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02510

Restu vesiveski keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Valga maakond
0557 - Otepää vald, Valga maakond
Määratud, puudutatud 18 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
30.09.2010
Kohustuslik
1.21 - tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine
Restu Ökoküla
Keskkonnaamet
Rein Kitsing
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Restu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Rein Kitsing KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Restu veski pj KMHP loplik 316 KB Programm 16.08.2022
Restu veski pj KMHP lkoosoleku protokoll 42 KB Programm 16.08.2022
PVV 6 7 36863 14 02032012 734869 480 KB Programmi otsus 02.03.2012 16.08.2022