Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03911

Lagenõmme kruusamaardlasse kavandatava Lagenõmme IV kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletav mäeeraldis ja karjäärist saadav materjal on ettevõttele vajalik oma tegevuse jätkamiseks. Lagenõmme IV kruusakarjääri taotletakse eesmärgiga jätkata piirkonna tavaehitus ja teedeehitussektori varustamist toormaterjaliga.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
25.02.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
osaühing MOREEN
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Viki küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Lagenomme IV KMH algatamine 176 KB Algatamise otsus 25.02.2011 16.08.2022
KMH programm Lagenomme IV 1 239 KB Programm 16.08.2022
protokoll 80 KB Programm 16.08.2022
Lagenomme IV programmi heakskiit Moreen OY 199 KB Programmi otsus 21.04.2011 16.08.2022
KMH aruanne Lagenomme IV 303 KB Aruanne 16.08.2022
Lisad 2.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lagenomme IV aruande heakskiit Moreen OY 307 KB Aruande otsus 11.07.2011 16.08.2022