Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02610

Kudjape prügila sulgemistööde käigus tehtava uuema ladestusala läbikaevamise ja jäätmete sorteerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Kavandatava tegevuse eesmärgid on järgmised: • prügila läbikaevamise ja jäätmete sortimisega saada taaskasutatavaid jäätmeid - põlevmaterjali, metalli, kattekihtideks sobivat mineraalset ja orgaanilist materjali • vähendada ja/või vältida maavarade (liiv, kruus, killustik) kasutamist Kudjape prügila kattekonstruktsioonides • vähendada prügila ohtlikkust ja prügila mahtu.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
14.12.2010
Kaalutletud
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
Osaühing Saaremaa Prügila
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Kudjape alevik, Saaremaa Kavandatav tegevus on Eestis esmakordne, seda ekspertgrupile teadaolevatel andmetel. Ka biofilter-kattekihi rajamine on Eestis prügilate sulgemisprojektide koostamisel üsna uus lahendus.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Ideon KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Indrek Tamm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marek Maasikmets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Toomas Kupits KMH juhtekspert
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HLS 8 2 17289 9 14122010 390322 240 KB Algatamise otsus 14.12.2010 16.08.2022
Kudjape prugila KMH programm 0702 533 KB Programm 16.08.2022
Kudjape KMH programmi protokoll 0702 48 KB Programm 16.08.2022
HLS 6 7 17289 14 10022011 438395 259 KB Programmi otsus 10.02.2011 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 660 KB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 7 28440 2 19092011 589142 147 KB Aruande otsus 19.09.2011 16.08.2022