Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02813

Kärla Põllumajandusühistu Kirikuküla veisefarmi laienduse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Hinnatava tegevuse eesmärgiks on veiste intensiivkasvatuse jätkamine piima tootmiseks, ettevõtte tootmismahu suurendamine ja loomakasvatuse efektiivsemaks muutmine olemasolevas asukohas. Selleks soovib Kärla Põllumajandusühistu Kirikuküla veisefarmi rajada uue lüpsilehmalauda, puistesöödahoidla ja 1 vedelsõnnikuhoidla ning renoveerida olemasolevat tahesõnnikuhoidlat. Kavandatava tegevuse (maksimaalseks) mahuks on 903 lehmakohta ja 1023 noorlooma kohta. KMH aruande koostamise ajal peetakse Kirikuküla farmis keskkonnakompleksloa alusel 506 lüpsilehma, 210 erivajadustega looma ning 200 vasikat lõas- ja vabapidamisel.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
11.01.2013
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Kärla Põllumajandusühistu
Kärla Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Kärla-Kirikuküla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Ei
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Ei Ei Ei
Helen Juhkama KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Lea Jalukse KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Krista Jüriado KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Karla PMY KMH programm ELLE 120313 1.0 MB Programm 16.08.2022
HLS 6 7 6998 2 10042013 1009676 428 KB Programmi otsus 10.04.2013 16.08.2022
P 13 001 Karla laut 2013 02 19 A 0 0 0 Asendiplaan 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
P 13 001 Karla Seletuskiri 452 KB Aruanne 16.08.2022
Karla PMY farmi KMH aruanne lisadeta 3.4 MB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 7 21173 2 20102014 1354028 314 KB Aruande otsus 20.10.2014 16.08.2022