Keskkonnamõjude hindamine nr KMH04011

Kaitseliidu Kapasto täisohualaga lasketiiru kavandamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Kapastosse kavandatava Kaitseliidu lasketiiru eesmärgiks on Kaitseliidu Lääne Maleva Hiiumaa malevkonna laskeväljaõppe parandamine. Uute Kaitseliidu lasketiirude rajamise vajadust kinnitab Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud Sõjalise kaitse arengukava 2009-2018. Seni puudub Kaitseliidul Hiiumaa malevkonnal ohutusnõuetele vastav lasketiir.
Hiiu maakond
0205 - Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
23.02.2011
Kaalutletud
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
Kaitseliit
Pühalepa Vallavalitsus
Andres Tõnisson
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Tubala küla, Kärdla metskonna maaüksus M-34 (63901:003:0297)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Andres Tõnisson KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Eduard Pukkonen KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 5.1 MB Algatamise otsus 23.02.2011 16.08.2022
HLS 6 7 21944 2 29062011 540373 265 KB Programmi otsus 29.06.2011 16.08.2022
HLS 6 7 21944 7 15022012 723788 285 KB Aruande otsus 15.02.2012 16.08.2022