Keskkonnamõjude hindamine nr KMH04111

Kavandatava Partsi VI kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu Teed OÜ (edaspidi arendaja) taotleb maavara kaevandamise luba kaevandamisõiguse saamiseks Hiiu maakonnas Pühalepa vallas Partsi kruusamaardla Partsi VI kruusakarjääris. Kavandatav karjäär on arendajale vajalik kohaliku piirkonna teedeehitusobjektide ehitusmaterjalidega varustamiseks.
Hiiu maakond
0205 - Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Määratud, puudutatud 7 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
05.05.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Osaühing Hiiu Teed
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Pühalepa vald, Partsi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Taavi Loogna KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HLS 6 7 8888 4 05052011 505781 246 KB Algatamise otsus 05.05.2011 16.08.2022
KMH Programm Partsi VI 184 KB Programm 16.08.2022
Programmi avaliku arutelu protokoll 84 KB Programm 16.08.2022
HLS 6 7 8888 12 27092011 594316 273 KB Programmi otsus 27.09.2011 16.08.2022
KMH Aruanne Partsi VI 400 KB Aruanne 16.08.2022
Joonis 4 1 Partsi VI asendiplaan 5.2 MB Aruanne 16.08.2022
Joonis 4 3 816 KB Aruanne 16.08.2022
Joonis 6 1 Mura hajumise stsenaarium 0 219 KB Aruanne 16.08.2022
Joonis 6 2 Mura hajumise stsenaarium I 223 KB Aruanne 16.08.2022
Joonis 6 3 Tolmu hajumise 0 stsenaarium 1.5 MB Aruanne 16.08.2022
Joonis 6 4 Tolmu hajusmise I stsenaarium 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
Joonis 8 1 Valisohu seire plaan 697 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 2.9 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 352 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 50 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 15 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 24 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 184 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 21 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 9 19 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 10 43 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 11 289 KB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 7 16975 5 18092012 865763 634 KB Aruande otsus 18.09.2012 16.08.2022