Keskkonnamõjude hindamine nr KMH04211

Kärdla jahisadama rajamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kärdla Sadam SA 08.12.2011 taotles vee erikasutusluba nr L.VV/321140 Kärdla jahisadama muulide, kaide ja muu sadama taristu rajamiseks. Jahisadama rajamise käigus süvendatakse sadama akvatooriumi. Muulide ja kaide rajamise käigus uputatakse sadama veealal lubja- ja graniitkive ning betoonelemente mahus 58 000 m3.
Hiiu maakond
0205 - Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
23.12.2011
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
sihtasutus Kärdla Sadam
Keskkonnaamet
Osaühing Corson
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Kärdla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kalev-August Parksepp KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Uno Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tatjana Tihhomirova KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Nelly Oldekop KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
7 6 30173 6 23122011 690208 538 KB Algatamise otsus 23.12.2011 16.08.2022
KMH programm 17 08 2012 94 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 KMH algatamine Keskkonnaameti poolt 14 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 KMH algatamise teade AT 05 01 201 18 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 Sadama plaan 825 KB Programm 16.08.2022
Lisa 5 KMH programmi avalikustamise teated 1.1 MB Programm 16.08.2022
HLS 6 7 20592 2 29082012 852745 272 KB Programmi otsus 29.08.2012 16.08.2022
KMH aruanne 23 01 2013 894 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 Keskkonnaamet 29 08 2012 KMH prog 23 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 KMH programmi heakskiitmise teade 61 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 KMH programmi heakskiitmise teade m 19 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 Ehitusgeoloogilise uuringu 2851 11 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 Hudroloogilised tingimused Corson 52 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 Keskkonnaamet 28 12 2011 vee erika 1005 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 Kalastik ja kalapuuk 31 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 9 osa 1 Matemaatilise modeleerimise 4.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 9 osa 2 Matemaatilise modeleerimise 4.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 10 KMH aruande avalikustamise teade 602 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 11 KMH aruande avaliku arutelu proto 528 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 12 Keskkonnaameti 14 11 2012 ettepan 24 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 13 Muuli skeem 243 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 14 Maa ameti aerofotod Kardla sadama 623 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 15 Vee erikasutusloa alusel teostatav 17 KB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 7 2321 2 05022013 962338 292 KB Aruande otsus 05.02.2013 16.08.2022