Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02913

Partsi 2 ja Partsi IV kruusakarjääride ning Partsi 3 karjääri korrastamisprojektiga kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Paralleelselt mäetöödega ammendatud karjääriosades soovitakse läbi viia korrastamistöid. Sellest tulenevalt on kavandatava tegevuse eesmärgiks Partsi karjääride korrastamine. Korrastamistööde tehnilise etapi käigus toimub kaevandamisega rikutud maa silumine ja tasandamine, vajadusel katmine kooritud kasvupinnase kihiga ning karjääriala täitmine, teede, kraavide jt rajatiste renoveerimine ning ehitamine. Bioloogilise korrastamise käigus toimub peamiselt metsakultuuride taastamine (puude istutamine).
Hiiu maakond
0205 - Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
15.08.2013
Kohustuslik
1.29 - pealmaakaevandamisega rikutud maa korrastamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal, allmaakaevandamisega või turba mehhaniseeritud kaevandamisega rikutud maa korrastamine
Maanteeamet
Keskkonnaamet
Agenda Keskkonnabüroo OÜ
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Maavara kaevandamisega tegelev Hiiu Teed OÜ kaevandab Hiiu maakonnas, Pühalepa vallas kohaliku tähtsusega Partsi kruusamaardlas asuvates ja Maanteeametile kuuluvates Partsi 2, Partsi 3 ja Partsi IV karjäärides.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Toomas Ideon KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Maris Leiaru KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HLS 6 7 19460 1 15082013 1091048 261 KB Algatamise otsus 15.08.2013 16.08.2022
KMH programm 581 KB Programm 16.08.2022
protokoll 85 KB Programm 16.08.2022
HLS 6 7 24828 2 06112013 1139626 289 KB Programmi otsus 06.11.2013 16.08.2022
KMH aruanne Partsi karjaaride korrastamine 9.2 MB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 7 19460 15 31032014 1228418 636 KB Aruande otsus 31.03.2014 16.08.2022