Keskkonnamõjude hindamine nr KMH04311

Kavandatava Niibi II turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Arendaja taotleb maavara kaevandamise luba Niibi II turbatootmisalal seoses osaliselt väljalangenud ja korrastatud Niibi turbatootmisala tagastamisega maaomanikule ning sooviga olemasolevat tootmispinda säilitada. Taotletavat Niibi II mäeeraldist võib sisuliselt pidada 238,6 ha suuruse Niibi mäeeraldise laiendusena, mis külgneb taotletava mäeeraldisega lõunast. Käesoleva keskkonnamõju hindamise eesmärk on hinnata Niibi turbamaardla Niibi II turbatootmisala (Oru vald, Lääne maakond) rajamisega ja töötamisega kaasnevat võimalikku keskkonnamõju.
Lääne maakond
0441 - Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
06.04.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
aktsiaselts Tootsi Turvas
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Niibi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Triin Triisberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Taavi Loogna KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Hedi Schvede KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
67 tootsi niibi kmh algatamine 113 KB Algatamise otsus 06.04.2011 16.08.2022
KMH Programm Niibi II 448 KB Programm 16.08.2022
HLS 6 7 12114 6 23112011 666412 304 KB Programmi otsus 23.11.2011 16.08.2022
KMH aruanne Niibi II heakskiitmiseks marts 2015 2.3 MB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 7 5126 4 01042015 1464083 820 KB Aruande otsus 01.04.2015 16.08.2022