Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00906

Raadi järves ja Jaamamõisa oja valgalal reostuse saneerimiskava Raadi järve ja Jaamamõisa...
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
Reotsuse saneerimise eesmärk on saavutada planeeringualal olevate reostunud alade vastavus seadusaktides toodud normatiividega ning looduslik ohutus sõltuvalt määratud maakasutusotstarbest. Pinnavete ärajuhtimisega korraldatakse veerežiimi kujundamine nii, et see vastaks planeeringus ette nähtud tegevustele.
Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 251 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
21.11.2006
Kohustuslik
1.22 - ohtlike jäätmete põletamine, keemiline töötlemine või ladestamine
Tartu Vallavalitsus
Tartu Vallavalitsus
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Raadi

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Raadi pr 4.1 MB Programm 16.08.2022
Raadi Jamam pr HK 116 KB Programmi otsus 01.06.2007 16.08.2022
Raadi Jaamamoisa lopparuanne 25.4 MB Aruanne 16.08.2022
RaadiJaamamoisaHK 210 KB Aruande otsus 15.02.2008 16.08.2022