Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02507

Kaarmise järve saneerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kaarmise järv pindalaga 11,5 ha on suures ulatuses kinni kasvanud, mille tagajärjel on tekkinud roostumine ja vee-elustiku vaesumine. Kaarmise järve saneerimine on oluline tegevus avalikes huvides, mida kõige aktiivsemalt on väljendanud kohalikud elanikud. Järve puhastamine ja selle ümbruse korrastamine on üks püüdlustest mitmekesistada ja parandada kodukoha maastikku. Projekti elluviimise positiivse mõju hulgas tuleb lisaks järve hea ökoseisundi saavutamisele toonitada maastiku miljööväärtuse ning traditsioonilise maastikupildi säilitamist, puhkemajanduse, turismi ja muidugi kohalike elanike maastikueelistuste arvestamist.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Määratud, puudutatud 7 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
16.04.2007
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Kaarma Vallavalitsus
Kaarma Vallavalitsus
Arvo Järvet
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Kaarmise järv

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Järvet KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Andres Piir KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kaarmise KMH programm 2.6 MB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 269 KB Programmi otsus 10.11.2010 16.08.2022
2011 07 Kaarmise KMH viim 8.4 MB Aruanne 16.08.2022
Kaarmise j2rve san projekti KMH aruande heakskiitmine 357 KB Aruande otsus 22.08.2011 16.08.2022