Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02409

TÜ Mereranna PÜ Tahula suurfarmi laienduse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Kavandatavaks tegevuseks on olemasoleva Tahula laudakompleksi juurde ehitada uus 494 loomakohaga laudahoone, sinna juurde lüpsikompleks koos olmeruumidega ning kaks ringja põhiplaaniga vedelsõnnikuhoidlat. Kaasaegse vabapidamislauda rajamisega loodab ettevõte suurendada tootmise efektiivsust ja mahtu ning tõsta loomade heaolu. See aitab omakordav kasvatada ettevõtte konkurentsivõimet. Siinjuures on tähtis kinni pidada kaasaegsetest keskkonnanõuetest.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Määratud, puudutatud 14 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
29.06.2009
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
tulundusühistu Mereranna Põllumajandusühistu
Kaarma Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Tahula küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kuido Kartau KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Robert Tomasson KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Anu Arak KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH programmi heakskiitmine 155 KB Programmi otsus 09.11.2009 16.08.2022
Tahula suurfarm KMH aruanne lisadeta 1.0 MB Aruanne 16.08.2022
Tahula KMH aruande heakskiit 251 KB Aruande otsus 15.04.2010 16.08.2022