Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02710

OÜ Hiiu Teed poolt Määvli kruusamaardlas Kapasto IV kruusakarjääris kruusa kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
OÜ Hiiu Teed, kellele on kinnitatud Majandustegevuse Registris kruusa ja liiva kaevandamise registreering nr KKA000059, esitas Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioonile taotluse Määvli kruusamaardla piires Kapasto IV kruusakarjääri rajamise õiguse saamiseks. Kapasto IV ehituskruusa (liiva) kaevandamisega kavandatakse rahuldada piirkonna ehituskruusa (liiva) vajadust ehitustöödel ja teedeehituses.
Hiiu maakond
0205 - Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
05.08.2010
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Osaühing Hiiu Teed
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Nõmba küla Määvli kruusamaardla piires paiknev Kapasto IV mäeeraldis

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Valter Petersell KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Rein Ramst KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kaidi Lehtmets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merle Truu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Krista Täht-Kok KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HLS 6 7 8859 7 05082010 303430 137 KB Algatamise otsus 05.08.2010 16.08.2022
HLS 6 7 8859 13 28122010 399936 262 KB Programmi otsus 28.12.2010 16.08.2022
Kapasto IV KMH 11.9 MB Aruanne 16.08.2022
Kapasto IV LL 693 KB Aruanne 16.08.2022
Kapasto IV maeplaan 810 KB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 7 20633 2 16062011 534744 282 KB Aruande otsus 16.06.2011 16.08.2022