Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02212

Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Elektriku tn 3 Viru Keemia Grupp AS-i (VKG Energia OÜ) territooriumil tootmishoone laiendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Energeetika ja energiakandjate tootmine
Kavandatava tegevuse eesmärk on Viru Keemia Grupi AS-i territooriumil laiendada VKG Enegia OÜ Põhja SEJ tootmishoonet, sh luues juurde ühe käitise osa, mis hakkab tegelema SO2 ärastamiseks kasutatava lubja tootmisega. Kavandataval lubjatehasel ning Põhja SEJ-l on ühised kommunikatsioonid ning lubjatehase heited väljutatakse Põhja SEJ korstna kaudu.
Ida-Viru maakond
0321 - Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
09.10.2012
Kohustuslik
1.3 - soojuselektrijaama või muu põletusseadme ehitamine, kui selle nominaalne soojusvõimsus on 300 megavatti või rohkem
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Osaühing VKG Energia
Kohtla-Järve Linnavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Viru regioon
Järve linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marko Kaasik KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 885 KB Algatamise otsus 09.10.2012 16.08.2022
V 6 7 25678 4 19122012 933323 286 KB Programmi otsus 19.12.2012 16.08.2022
Elektriku 3 KMH aruanne 6.6 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 25678 7 08042013 1007405 300 KB Aruande otsus 08.04.2013 16.08.2022