Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02509

Läänemaal Ridala vallas Nõmme külas Roosaare 2 kinnistul asuva veekogu süvendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Veekasutus
Vee erikasutuse eesmärk on veekogu süvendamisega kaasneva pinnase ümberpaigutamine ja veevahetuse parendamine, mille raamest tiik ühendatakse veega. Süvendatava pinnase maht on 8500 m3. Veepinna pindala ei muutu, muutub veekogu kuju.
Lääne maakond
0184 - Haapsalu linn, Lääne maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
28.01.2009
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Osaühing Oldsmart
Keskkonnaamet
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Nõmme küla, Ridala vald

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 118 KB Algatamise otsus 28.01.2009 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 127 KB Programmi otsus 20.04.2009 16.08.2022