Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02609

Haljala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Projekti eesmärk on võimaldada omavalitsusel saavutada vastavus Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja –puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti. Antud projekt käsitleb veemajanduse infrastruktuuri arendamist Haljala alevikus, Viru alamvesikonnas.
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 281 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
17.02.2009
Kaalutletud
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
Haljala Vallavalitsus (75013144)
Haljala Vallavalitsus
AS Infragate Eesti
Keskkonnaameti Viru regioon
Haljala

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Janet Roosimägi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raul Hansen KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Inga Tammissaar KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Haljala veemajandus KMHprogramm 228 KB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 174 KB Programmi otsus 06.07.2009 16.08.2022
Haljala KMH aruanne 140709 948 KB Aruanne 16.08.2022
V 7 2 14289 4 24082009 88586 165 KB Aruande otsus 24.08.2009 16.08.2022