Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02707

AS Esfil Tehno tehnoloogiliste protsesside poolt põhjustatava keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
Eesmärgiks on AS Esfil Tehno tehnoloogiliste protsesside poolt põhjustatava võimaliku keskkonnamõju hindamine seoses keskkonnakompleksloa taotlemisega. Ettevõtte põhitegevusalaks on filtermaterjalide tootmine peenest polümeerkiust.
Ida-Viru maakond
0735 - Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-121414

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Kristiina Tiits
30.05.2007
Kohustuslik
1.24 - vähemalt 1,5 hektari suuruse alaga prügila sulgemine
Aktsiaselts ESFIL TEHNO
Keskkonnaamet
Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakond
Keskkonnaameti Viru regioon
Sillamäe sadam

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Valdo Liblik KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Aavo Rätsep KMH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 114 KB Algatamise otsus 30.05.2007 16.08.2022
25919 30000 462 KB Programm 28.02.2023
KMH programmi heakskiitmine 171 KB Programmi otsus 08.10.2008 16.08.2022
AS Esfil Tehno tehnoloogiliste protsesside poolt pohjustatava KMH aruanne 2.5 MB Aruanne 16.08.2022
1260EstfilTehno 96 KB Aruande otsus 09.03.2009 16.08.2022