Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03013

Kehra suletud tööstusjäätmete prügila peale uue tööstusjäätmete prügila ja puidujäätmete ning reoveesette kompostimisala rajamise ja käitamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
Hinnatava tegevuse eesmärgiks on Horizon Tselluloosi ja Paberi AS-i Kehra paberivabrikus tekkivate tööstusjäätmete nõuetekohane ladestamine prügilasse ja puidujäätmete ning reoveesette kompostimine sellest kasvupinnase tootmisega. Kavandatavad tegevused on uue tööstusjäätmete prügila ja kompostimisala rajamine korrastatud prügila peale; tööstusjäätmete prügila ja kompostimisala käitamine; prügila ja kompostimisala sulgemine.
Harju maakond
0141 - Anija vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
23.01.2013
Kohustuslik
1.23 - tavajäätmete põletamine või keemiline töötlemine üle 100 tonni ööpäevas või tavajäätmete prügila püstitamine, kui selle üldmaht on üle 25 000 tonni
"HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS
Anija Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Ülejõe küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Janek Reinik KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
otsus 41 881 KB Algatamise otsus 23.01.2013 16.08.2022
Lisa 1a Kehra prygila KMH programm ELLE 071014 lk 1 46 5.6 MB Programm 16.08.2022
Lisa 2 131 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 18263 4 11112014 1368408 304 KB Programmi otsus 11.11.2014 16.08.2022
Kehra prugila KMH aruanne ELLE 161115 4.2 MB Aruanne 16.08.2022
Kehra rajatava toostusjaatmete prugila sulgemiskava 2.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 Kehra prygila KMH programmi heakski 128 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 KMH algatamise teadaanded 660 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Avalikul arutelul osalenute nimeki 73 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 KMH aruande avaliku arutelu protoko 2.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 33.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 Eksperthinnang 6.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 10 Lohna esinemissageduse hindamine 483 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 11 Reoveesette ja puidujaatmete sobi 41 KB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 15 1883 28 10122015 1637581 53 KB Aruande otsus 10.12.2015 16.08.2022