Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02214

Huntaugu I ja Huntaugu V liivakarjäärides kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärk on Huntaugu I ja Huntaugu V liivakarjäärides maavaravaru (ehitusliiva) maksimaalne väljamine ja maavaravaru kaevandamisega rikutud maa nõuetekohane korrastamine. Huntaugu I ja Huntaugu V liivakarjääride puhul on tegemist olemasolevate avatud karjääridega, mille mäetehnilised tingimused on maavara kaevandamiseks head. Taotletavatel mäeeraldistel kavandatakse jätkata varem toimunud kaevandamistegevust, mille raames on osaliselt vaja teha veel ettevalmistustöid, toimub maavara kaevandamine ning tegevus lõppeb karjäärialade korrastamisega.
Harju maakond
0353 - Kuusalu vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
11.07.2014
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
AS Teede REV-2
Osaühing KIIU SOON
Keskkonnaamet
Agenda OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Külmaallika küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Riinu Rannap KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Vivian Ilves KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Martin Jürgenson KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 10 5 15827 1 11072014 1296821 316 KB Algatamise otsus 11.07.2014 16.08.2022
Lisa 1 KMH programm 2.6 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 26031 8 02032015 1440252 377 KB Programmi otsus 02.03.2015 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 3.0 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 26031 20 08092015 1569660 48 KB Aruande otsus 08.09.2015 16.08.2022