Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02312

Harju maakonna Saue valla Ääsmäe turbatootmisala kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Seoses seni kehtinud vee erikasutusloa aegumisega esitas arendaja uue vee erikasutusloa taotluse eesmärgiga jätkata Ääsmäe turbatootmisala kuivendamist ja kuivendusvete ärajuhtimist eesvoolu, mis on eelduseks maavara kaevandamise võimalikkusele.
Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
12.07.2012
Kohustuslik
1.31 - üle 100 hektari suuruse pindalaga metsamaal või märgalal uue kuivendussüsteemi ehitamine
AS Jiffy Products Estonia
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Ääsmäe küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Hedi Schvede KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Sander Kahk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Taavi Loogna KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH programm 2.6 MB Programm 16.08.2022
Programmi arutelu protokoll 35 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 19035 7 10062013 1051354 282 KB Programmi otsus 10.06.2013 16.08.2022
KMH Aruanne 4.2 MB Aruanne 16.08.2022
Aruande avaliku arutelu protokoll 35 KB Aruanne 16.08.2022
Joonis 4 2 608 KB Aruanne 16.08.2022
Joonis 4 6 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
Keskkonnaamet vastuskiri Aasmae turbatoot 23 KB Aruanne 16.08.2022
Kiri Keskkonnaamet 35 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 40 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 39 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 315 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 298 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 52 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 281 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 9 24 KB Aruanne 16.08.2022
Programmi arutelu protokoll 30 KB Aruanne 16.08.2022
Vastus Keskkonnaamet 13 KB Aruanne 16.08.2022
Vastus KKA 18 KB Aruanne 16.08.2022
Vastus Moonika Kesa 22 KB Aruanne 16.08.2022
Vastus PMA 14 KB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 15 16448 9 04112015 1609511 48 KB Aruande otsus 04.11.2015 16.08.2022