Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02412

Harju maakonna Rae valla Rae ja Rae 2 turbatootmisalade kuivendamise ja kuivendusvee ärajuhtimisega Rae-Lagedi peakraavi kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Arendaja on Eestis pikaajalise kogemusega turvast kaevandav ja turbatooteid valmistav ettevõte. Arendaja põhitegevuseks on turba tootmine (EMTAK kood 08921), lisaks turba töötlemine kvaliteedi parandamiseks, transpordi või ladustamise hõlbustamiseks ning turbamullasegude tootmine. Kuna eelmise vee erikasutusloa kehtivusaeg lõppes 2011. a, taotleb arendaja tegevuse jätkamiseks uut vee erikasutusluba. Seega kavandatava tegevusega jätkatakse seni toimivat kuivendamist ja vee ärajuhtimist Rae-Lagedi peakraavi.
Harju maakond
0653 - Rae vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
28.12.2012
Kohustuslik
1.31 - üle 100 hektari suuruse pindalaga metsamaal või märgalal uue kuivendussüsteemi ehitamine
Aktsiaselts AHTOL
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Soodevahe küla, Rae küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Hedi Schvede KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Triin Triisberg KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 7 6 32254 2 28122012 936716 316 KB Algatamise otsus 28.12.2012 16.08.2022
HJR 6 7 1088 6 14062013 1055374 282 KB Programmi otsus 14.06.2013 16.08.2022
Aruanne Rae Rae 2 05 08 2014 heakskiitmiseks II esitamine 9.2 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 14037 4 11092014 1329109 273 KB Aruande otsus 11.09.2014 16.08.2022