Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02709

Norra finantsmehhanismi projekti "Jõeliste elupaikade kaitse korraldamine Ida-Virumaa Natura 2000 aladel", "Poruni jõe hüdroloogilise režiimi taastamine" eelprojektiga "Poruni jõe hüdroloogilise režiimi" eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Eesmärk on Poruni jõe loodusliku veerežiimi taastamine. Töö täpsustatud eesmärk on Gordenka oja ja Poruni jõe lahkmele paisregulaatori projekteerimine eesmärgiga taastada Poruni jõe varasem looduslik veerežiim, sest metsakuivenduse tagajärjel on Poruni jõe veerežiim sesoonselt häiritud, jõelised elupaigad rikutud ning kaitstavate liikide säilimine ohustatud.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
26.10.2009
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Keskkonnaamet
Illuka Vallavalitsus
Loodushoiu Ühing "Lutra"
Keskkonnaameti Viru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Jaak Tambets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Korraldus KMH algatamise kohta 112 KB Algatamise otsus 16.08.2022
Korraldus KMH algatamise kohta 2 55 KB Algatamise otsus 16.08.2022
KMH programm Poruni 73 KB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 197 KB Programmi otsus 12.01.2010 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 8.4 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 273 KB Aruande otsus 23.04.2010 16.08.2022