Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01007

Kõrveküla I ja II paisjärve saneerimise ehitusprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Tartu valla Kõrveküla I ja II paisjärve korrastamine, setetest puhastamine, kujundamine ja kaldapiirkonna korrastamine. Pärast programmi heakskiitu hääbus.
Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 34 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
18.04.2007
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Tartu Vallavalitsus
Tartu Vallavalitsus
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Menetlus hääbus

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Anne Rooma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kadi Kukk KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Ene Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Oleg Sosnovski KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anu Oinberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KorvekylaIII progr lisadeta 863 KB Programm 16.08.2022
Korvekyla p HK 192 KB Programmi otsus 11.06.2007 16.08.2022