Keskkonnamõjude hindamine nr KMH04411

Karude kruusamaardla Karude IV liivakarjääri keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Nordecon AS taotleb maavara kaevandamise luba täiteliiva kaevandamiseks Karude kruusamaardla Karude IV liivakarjääris. Täiteliiva planeeritakse kasutada teedeehituseks ja ehitustöödeks ning luba taotletakse 15 aastaks. Kaevandatava täiteliiva varu on 1 746 tuh m3 ning maavara kaevandamise keskmine aastamäär 100 tuh m3.
Järva maakond
0567 - Paide linn, Järva maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
09.01.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Nordecon AS
Keskkonnaamet
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Mustla-Nõmme küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Veronika Verš KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Heiki Nurmsalu KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Merje Lesta KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merle Pabbo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
37925 4 NordeconInfraAS KarudeIV KMHalgata 106 KB Algatamise otsus 09.01.2011 16.08.2022
37925 11 KarudeIV liivakrjaar KMHprogramm 12.7 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 37925 12 24062011 538462 332 KB Programmi otsus 24.06.2011 16.08.2022
Karude KMH aruanne 3.5 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa1 949 KB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa 2 14.1 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisa4 249 KB Aruanne 16.08.2022
KarudeIV liivakarjaari KMH aruande heakski 400 KB Aruande otsus 07.10.2011 16.08.2022