Keskkonnamõjude hindamine nr KMH04511

Järvamaa Türi valla Allikumõisa farmi kompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
AS TAC-Ettevõtted esitas Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile keskkonnakompleksloa taotluse, käitise asukohaga Türi-Alliku küla Järvamaa, piimakarjakasvatuseks tootmisvõimsusel 599 lüpsilehma, 350 noorlooma ja 250 vasikat. Käitaja planeeritav tootmismaht on 4800 tonni toorpiima aastas. Veiseid peetakse vabapidamisel ning sõnnik eemaldatakse vedelsõnnikuna.
Järva maakond
0834 - Türi vald, Järva maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
14.07.2011
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
AS TAC-Ettevõtted
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Türi-Alliku küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Toomas Ideon KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Toomas Kupits KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Madis Metsur KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Marek Maasikmets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 6 7 23668 1 14072011 550691 137 KB Algatamise otsus 14.07.2011 16.08.2022
HJR 6 7 16104 10 06102011 600116 362 KB Programmi otsus 06.10.2011 16.08.2022
6husaastearvutused 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 31646 12 27012012 712014 166 KB Aruande otsus 27.01.2012 16.08.2022