Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02712

Kabala Agro OÜ Kabala suurfarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
KABALA AGRO OSAÜHING esitas 22.06.2012 Keskkonnaametile kehtiva Kabala suurfarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/300436 muutmise taotluse rekonstrueeritud farmikompleksi tegevusele. KMH objektiks on Järvamaal Türi vallas Kabala külas Kabala suurfarmi katastriüksusel (katastritunnus 27101:004:0133) olemasoleva rekonstrueeritud veisefarmi tegevus. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on rekonstrueeritud farmis veiste intensiivkasvatuse jätkamine piima tootmiseks, tootmismahu suurendamine ja loomakasvatuse efektiivistamine. Ümberehitustööd hõlmasid lüpsikarjalautade ja lüpsikoja rekonstrueerimist noorkarjalautadeks. Kavandatava tegevuse taotletavaks mahuks on kokku 613 lüpsilehma kohta ja 1370 noorloomakohta (neist 982 noorveist ning 388 vasikat). Olemasolevas olukorras on veisefarmi keskkonnakompleksloaga määratud tootmisvõimsus 600 lehmakohta ning 400 noorloomakohta.
Järva maakond
0834 - Türi vald, Järva maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-119273

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Elar Vulla
03.09.2012
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
KABALA AGRO OSAÜHING
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kabala küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Krista Jüriado KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Lea Jalukse KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 6 7 16065 6 03092012 854463 141 KB Algatamise otsus 03.09.2012 16.08.2022
Kabala KMH programm ELLE 101212 501 KB Programm 16.08.2022
Kabala Agro OY KMH programmi avaliku arutelu protokoll ELLE 221012 95 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Kabala KMH programmi ettekanne ELLE 241012 118 KB Programm 16.08.2022
Vastused KKA m2rkust 277 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 27166 4 08012013 942032 213 KB Programmi otsus 08.01.2013 16.08.2022
KMH aruanne lk 1 24 7.8 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne lk 25 85 22.3 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisad 1 3 8.1 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lisad 4 5 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 4915 2 19032013 992755 220 KB Aruande otsus 19.03.2013 16.08.2022