Keskkonnamõjude hindamine nr KMH04611

OÜ Estonia lüpsifarmi rajamise ja noorloomalautade rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
KMH objektiks on arendaja, osaühing ESTONIA, poolt Türi vallas Taikse külas katastriüksustel Vana-Piibu ja Noor-Piibu (katastritunnused vastavalt 53701:001:0812 ja 53701:001:0820) planeeritav olemasoleva veisefarmi rekonstrueerimine ja uue veisefarmi rajamine ning nende käitamine. Samuti kavandatava tegevuse reaalne asukohaalternatiiv Äiamaa küla ja Metsaküla piiril Metsaküla farmikompleksi asukohas. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on tootmise keskkonnanõuetele vastavuse ja loomade heaolu parandamine, tootmismahu suurendamine ja loomakasvatuse efektiivistamine. Selleks soovitakse farmi rekonstrueerida ja laiendada ning jätkata ümberehitatud farmis veiste intensiivkasvatust piima tootmiseks. Ümberehitustööde käigus kavandatakse rajada uus vabapidamislaut ja abirajatised ning rekonstrueerida olemasolevaid lautasid. Kavandatava tegevuse maksimaalseks mahuks on KMH algatamisel arvestatud 1200 lehmakohta ja 1500 noorloomakohta. KMH ja tegevuse planeerimise käigus on kavandatava tegevuse mahtusid korrigeeritud (vähendatud ja hajutatud), arvestades seejuures keskkonnatingimustest tulenevaid piiranguid. Olemasolevas olukorras on osaühingule ESTONIA väljastatud keskkonnakompleksluba KKL/317495, milles Taikse suurfarmi ülesseatud tootmisvõimsuseks on 568 loomakohta (loomad on lõaspidamisel).
Järva maakond
0834 - Türi vald, Järva maakond
Määratud, puudutatud 25 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
20.09.2011
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Osaühing ESTONIA
Türi Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Taikse küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Krista Jüriado KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Ei Jah Ei
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Lea Jalukse KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Estonia OY KMH programm ELLE 301111 694 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 36350 2 22122011 688996 351 KB Programmi otsus 22.12.2011 16.08.2022
Estonia OY KMH aruanne ELLE 190313 2.7 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 16070 13 03052013 1025826 227 KB Aruande otsus 03.05.2013 16.08.2022