Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03113

Tammsaare OÜ Rulli robotlüpsilauda keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Tammsaare OÜ esitas 17.01.2013 Keskkonnaametile Rulli robotlüpsilauda keskkonnakompleksloa taotluse piimakarjakasvatuseks Ämbra külas Kareda vallas Järvamaal. Tegevusluba taotletakse maksimaalsele tootmisvõimsusele 530 kohta lüpsilehmadele. KMH objektiks on Tammsaare OÜ poolt Kareda vallas Ämbra külas Rulli katastriüksusel (katastritunnus 28801:004:0144) suurenenud tootmisvõimsusega Rulli robotlüpsilauda tegevus. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on robotlüpsilaudas veiste intensiivkasvatus piima tootmiseks, ettevõtte tootmismahu suurendamine ja loomakasvatuse efektiivsemaks muutmine olemasolevas asukohas. Eesmärgi täitmiseks on Tammsaare OÜ rajanud kaasaegse robotlüpsilauda ning vedelsõnnikulaguuni.
Järva maakond
0255 - Järva vald, Järva maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-101546

Kompleksloa muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
28.01.2013
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Tammsaare OÜ
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Ämbra küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Krista Jüriado KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Lea Jalukse KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 6 7 2523 1 28012013 955289 141 KB Algatamise otsus 28.01.2013 16.08.2022
Tammsaare OY Rulli KMH programm ELLE 260313 663 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Tammsaare OY Rulli KMH ettekanne EL 1.2 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Tammsaare OY Rulli KMH programmi av 134 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 8334 2 19042013 1016679 384 KB Programmi otsus 19.04.2013 16.08.2022
KMH aruanne lk 1 50 17.3 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne lk 51 81 13.5 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne lisad 1 2 6.3 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne lisad 3 4 2.2 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne lisa 6 2.8 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 8334 7 17062013 1056064 215 KB Aruande otsus 17.06.2013 16.08.2022