Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02812

OÜ Karinu PM robotlauda rajamise ja lautade rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
10.04.2015 a esitas arendaja KOV-ile avalduse keskkonnamõjude hindamise algatamise tühistamiseks ning palus uue keskkonnamõjude hindamise algatamist 500 kohalise robotlauda planeerimise asemel 1240 pealise lüpsikarjalauda ning 640 pealise noorkarjalauda ehituse planeerimiseks. Menetlus lõpetati.
Järva maakond
0255 - Järva vald, Järva maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
21.08.2012
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Osaühing Karinu PM
Järva-Jaani Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Metsla küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamisekst JarvaJaaniVV KarinuPM 28082012 127 KB Algatamise otsus 21.08.2012 16.08.2022
Karinu PM KMH programm ELLE 020713 868 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 16968 2 30072013 1081838 383 KB Programmi otsus 30.07.2013 16.08.2022
KMH lopetamine 1.2 MB Aruande otsus 16.08.2022