Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03010

Lubja lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
0668 - Rapla vald, Rapla maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
23.04.2010
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
Osaühing Sokkel Ehitus
Keskkonnaamet
Osaühing E-KONSULT
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Lipametsa küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Eike Riis KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Andres Levald KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Eduard Pukkonen KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 276 KB Algatamise otsus 23.04.2010 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 89 KB Programmi otsus 06.08.2010 16.08.2022
E1212 Lubja karjaari KMH aruanne heakskiitmisele 20110103 4.2 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 253 KB Aruande otsus 01.02.2011 16.08.2022