Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00108

Räpina paisjärve korrastamise ja paisu rekonstrueerimise KMH
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatava tegevuse käigus planeeritakse Räpina linnas Räpina paisjärve allalaskmist ning kavas on paisjärve süvendamine pinnaveekogu tervendamise ning tõkestusrajatiste remondi eesmärgil. Saneerimise eesmärgil on kavas paisjärv alla lasta ajavahemikuks oktoober 2008 " juuni 2009, süvendada paisjärve koos harujärvega setetest kokku ca 157 000 m3 ulatuses, lisaks on kavas liigveelasu (nn oreltruubi) rekonstrueerimine ja kaldakindlustuse rajamine.
Põlva maakond
0708 - Räpina vald, Põlva maakond
Määratud, puudutatud 22 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
16.12.2008
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
1.21 - tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine
Räpina vallavalitsus
Põlvamaa keskkonnateenistus
Põlvamaa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
37-11-3 30889 Rapina vv VL Rapina paisj KMH algatamine.d? 11 KB Algatamise otsus 16.12.2008 16.08.2022
RPINA paisjrve korrastamine KMH programm2 34 KB Programm 16.08.2022
37-11-3 30889 R2pina paisj2rve KMH prog heaksk 10 KB Programmi otsus 28.08.2008 16.08.2022
R2pina paisj2rve KMH L6PP-redigeeritud 8.4 MB Aruanne 16.08.2022
37-11-3 30889 R2pina pj KMH Aruande heaksiitmine 11 KB Aruande otsus 17.10.2008 16.08.2022